Pärm 01

Här finns bl.a. bilder med motiv från båtar, Munksjön, hamnkanalen, broar, spårvagn, rälsbuss, häst o vagn, mm.