Professorns Dröm

En film inspelad på 60-talet av min far Weine Karlstedt. Professor Slopokeftsky uppfinner en ämne som får allt att gå mycket fortare. Var det verklighet eller bara en dröm? Den utspelar sig i Jönköping och vi kan se delar av Ljungarum, vy från Hotel Grand, Vattenledningsparken och reportrar från lokala tidningen mm.

Professorns Dröm