Professorns Dröm

En film inspelad på 60-talet av min far Weine Karlstedt. Professor…