Inlägg av Tommy Karlstedt

Professorns Dröm

En film inspelad på 60-talet av min far Weine Karlstedt. Professor Slopokeftsky uppfinner en ämne som får allt att gå mycket fortare. Var det verklighet eller bara en dröm? Den utspelar sig i Jönköping och vi kan se delar av Ljungarum, vy från Hotel Grand, Vattenledningsparken och reportrar från lokala tidningen mm. Professorns Dröm

Vindkraftverk Ödeshög

En bild på ett vindkraftverk sammansatt av ca 15 bilder. Det var nästan ingen vind så det roterade mycket sakta. Alla bilder stackas samman i programmet StarStaX för att senare redigeras i Lightroom. TILL INSTAGRAM TILL FOTOGALLERIET